Industrie

Omzetting zones industrieterreinen naar gpp systematiek

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Dit heeft consequenties voor de manier waarop industriegeluid in de toekomst wordt bewaakt, namelijk middels geluidproductieplafonds (gpp’s).

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Dit heeft consequenties voor de manier waarop het geluid van gezoneerde industrieterreinen in de toekomst door het bevoegd gezag zal worden bewaakt, namelijk met geluidproductieplafonds (gpp’s) op geluidreferentiepunten (grp) in plaats van een geluidszone. Bij de eerste vaststelling worden deze gpp’s beleidsneutraal bepaald. Beleidsneutraal betekent hier dat er geen wijziging is van de toegelaten hoeveelheid geluid.

Wanneer te starten?

In de meeste gevallen is de gemeente het bevoegd gezag. Veel gemeentes besteden hun huidige zonebeheer echter uit aan een regionale Omgevingsdienst. Het ligt daarom in de lijn der verwachting dat, voor de omzetting van gezoneerde industrieterreinen naar de gpp systematiek en verdere uitwerking in Omgevingsplannen, vanwege mogelijke capaciteitsproblemen spreiding in de tijd noodzakelijk zal zijn voor zowel gemeentes als Omgevingsdiensten. Maar zelfs dan…

M+P

Met 50+ jaar ervaring in akoestiek en meer dan 25 akoestisch specialisten staan we klaar om ons steentje bij te dragen.