luchtfoto snelweg, bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat

‘Het teamgevoel was er al vanaf het begin’ (7/50)

Bij meerjarige projecten kan het handig zijn om dag in, dag uit op locatie bij de klant te werken en, als volwaardig lid van een team, mee te draaien. De lijnen zijn dan kort, het contact intensief, de afstemming effectief. Adviseur Erik Olink heeft er goede ervaringen mee. ‘Ik zie mijn teamleden hier gewoon als collega’s.’

Wie op een feestje aan Erik Olink vraagt wat voor werk hij doet, zal vrijwel direct nadat hij ‘adviseur bij M+P op het gebied van geluid en luchtkwaliteit’ heeft geantwoord, ook te horen krijgen dat hij dit in opdracht doet voor Rijkswaterstaat. Erik is namelijk een van de weinige adviseurs die voor langere tijd gedetacheerd is bij een vaste opdrachtgever. Daar vult hij 80% van zijn week. De overige 20% is hij ‘vliegende kiep’ en helpt hij collega’s van M+P als zij bij hun projecten even wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. ‘Ik ben betrokken bij twee verschillende wegverbredingsprojecten en ben lid van twee RWS-teams’, legt Erik uit. ‘Bij elk tracébesluit werkt Rijkswaterstaat met diverse teams, bijvoorbeeld het Team Omgeving en het Team Techniek. Ikzelf zit bij twee projecten in het Team Planproducten. Dat team is verantwoordelijk voor de tracébesluiten die straks bij de minister komen te liggen. In mijn twee teams zitten vooral inhoudelijke experts en juristen. Het zijn gemengde teams, met naast mij ook nog enkele andere externe krachten. Niet behorend tot de teams, maar wel belangrijk, is het ingenieursbureau dat de onderzoeken uitvoert. We werken erg nauw met hen samen.’

Korte lijnen, veel vrijheid
‘Ik heb eigenlijk vaak in vergelijkbare detacheringsconstructies gewerkt’, vervolgt Erik. ‘Dat bevalt me goed, want door zo nauw samen te werken, zijn de lijnen heel kort. De drempel om met iemand te schakelen, of iets of af te stemmen is ook heel laag. En doordat we op die manier kunnen zorgen voor een goede effectieve voorbereiding, verloopt ook de besluitvorming sneller en soepeler. Verder heb ik veel vrijheid. Als ik bijvoorbeeld iets juridisch moet checken of bepaalde verkeersgegevens nodig heb, kan ik zelf bepalen wie ik daarvoor benader. Daarnaast kan ik altijd een en ander afstemmen met mijn manager. De combinatie van “werken in een constructie” en “veel vrijheid” vind ik heel prettig.’

Teamspirit
Ook tussen het Team Planproducten en het ingenieursbureau zijn de lijnen kort. Het geluidswereldje is heel erg klein, zo benadrukt Erik. ‘Bij een van de projecten werk ik nauw samen met een ingenieur die ik eigenlijk al de volle dertien jaar dat ik bij M+P werk ken. Met hem heb ik altijd al een goede klik gehad. Ik zie hem, net als mijn teamleden, eigenlijk gewoon als collega. Er is ook echt een teamspirit, het idee dat je dit samen doet. Dat gevoel was er vanaf het begin van de projecten en zal de komende tijd alleen maar sterker worden als we elkaar weer fysiek gaan ontmoeten in plaats van online. Dat is dan bij Rijkswaterstaat in de Maastoren – beide projecten zijn in Rotterdam – en bij het ingenieursbureau. Daarnaast zullen er ook weer regelmatig teambijeenkomsten en teamuitjes georganiseerd worden. Zoals ik al zei: het zijn net collega’s!’