1972 klassieke rondvaartboot

Het prille begin van M+P – 1. Een overname met een varende start in 1972 (22/50)

Tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog was er nog nauwelijks sprake van geluidsregelgeving. Maar met de explosief groeiende woningbouw eind jaren 50 en jaren 60, namen ook de kwaliteitsvragen toe. Ook al was het onderwerp ‘geluid’ nog niet wettelijk vastgelegd, overheid, gemeenten en hun bewoners wilden wel degelijk rustig wonen en leven met elkaar. Er ontstond een steeds grotere behoefte aan professioneel akoestisch advies.

Het fundament van M+P
Abraham (Bubi) Melzer, een Roemeen die in Haifa (Israël) zijn technische opleiding volgde, hield zich in Nederland in deze periode vooral bezig met zaalakoestiek. Toen het ene na het andere nieuwbouwproject uit de grond werd gestampt, werd hij meer en meer geraadpleegd over geluidskwesties in de woningbouw en Melzer bedacht dat het oprichten van een eigen officieel adviesbureau voor bouwakoestiek en geluidsweergave hem geen windeieren zou leggen. In 1962 startte hij zijn bureau Sonorex, een naam die al snel naar A. Melzer M.Sc. – Raadgevend Ingenieur in Akoestiek werd omgedoopt.

Advertentie Sonorex

In diezelfde periode bundelden een aantal koplopers uit de akoestiekwereld hun expertise: Helmut A. Müller, Prof. Dr. Lothar Cremer, Dr. Ludwig Schreiber, Dr. Manfred Heckl en de beroemde firma Bolt Beranek and Newman Inc. uit Cambridge (Massachusetts, USA). In München richtten zij samen Müller-BBM GmbH op (in de beginjaren Müller-BBN, met de N van Newman), een bureau dat in de jaren die volgden met groeiend succes actief was op de Duitse geluidsmarkt.

Tijdens het International Congress on Acoustics in Budapest in augustus 1971 kwam Dr. Alexander von Meier in beeld. Hij was net terug uit Zuid-Afrika, was op zoek naar werk en werd door zijn vroegere professor Dr. Cremer in contact gebracht met de heren Müller, Schreiber en Heckl van Müller-BBM, die ook in Budapest waren. Al pratende schoot het de heer Müller plots te binnen dat er al enige maanden een brief van ene Abraham Melzer op zijn bureau lag, die op zoek was naar een koper voor zijn inmiddels goed lopende bureau in Amstelveen. Zou Dr. Alexander von Meier niet de aangewezen persoon zijn om dit bedrijf te gaan leiden voor Müller-BBM? “Sie sind doch der richtige Mann, denn sie können ja Afrikaans, und das ist ja das gleiche wie Holländisch!” Dat was het zeker niet, maar met Alexander als mogelijke directeur zag Müller een overname van aandelen en werknemers van A. Melzer M.Sc. als een uitgelezen kans om uit te breiden op Nederlandse bodem. 

Geboorte van Melzer en Partners
Amsterdam was de plek waar alle betrokkenen samen kwamen: Melzer met enkele van zijn medewerkers, de heren Müller, Schreiber en Beranek namens Müller-BBM en Alexander von Meier. Samen stapten ze op een rondvaartboot en toen die klaar was met het varen van haar ronde, lag er een duidelijke schets op tafel van een business plan voor het nieuwe bedrijf dat op het stevige fundament van A. Melzer M.Sc. zou worden gebouwd. Op 1 oktober 1972 was de geboorte van ons bedrijf ‘Melzer & Partners bv’ een feit. Om meer duidelijkheid te scheppen over onze activiteiten, werd de naam van ons bureau een aantal jaar later aangepast naar ‘M+P akoestische adviseurs bv’.

Rapport Melzer & Partners bv '72

Ons bedrijf
Van 10 medewerkers in 1 vestiging zijn we in 50 jaar tijd - bewust rustig - gegroeid naar 35 medewerkers in 2 vestigingen. Ook de naam is meegegroeid: vanaf 1986 werd het ‘M+P raadgevende ingenieurs bv’ en tegenwoordig gebruiken we kort en krachtig ‘M+P’. Sinds 1996 opereren we als zelfstandige dochter van de MBBM-holding en omdat we trots zijn op onze roots, dragen we dit vanaf 2012 graag uit: ‘M+P maakt deel uit van de Müller-BBM groep’. Het gevoel van hechte onderlinge verbinding is er na 50 jaar nog steeds. Daarnaast is er ook sprake van een groot gevoel van verantwoordelijkheid voor het bedrijf én voor elkaar als medewerkers. Dat gevoel wordt nog eens extra gevoed door het feit dat tegenwoordig ruim 50% van de medewerkers als aandeelhouder betrokken is bij de Müller-BBM groep; M+P is in alle opzichten óns bedrijf!