Handleiding wegverkeer

Handleiding voor een goede praktijk en praktijkervaring voor een goede handleiding  (17/50)

Twee collega’s die van handleidingen en handreikingen weten. Erik Olink vooral vanuit zijn ervaringen in de praktijk en Judith Doorschot meer vanuit de juridische en de beleidskant. Ze vullen elkaar perfect aan, want het is juist deze combinatie die leidt tot het schrijven van een duidelijke en bruikbare handleiding. Het is een minder zichtbaar, maar minstens zo belangrijk onderdeel van akoestiek en geluidshinder. Want hiermee krijgen we grip op de manier waarop deze onderwerpen juridisch worden vastgelegd.

Dit is waar geluidshinder wordt ‘geregeld’
Erik gebruikt tijdens het werk regelmatig handleidingen en handreikingen. Wat is eigenlijk het verschil hiertussen? “Niet veel, handleidingen zijn vaak verplicht en een handreiking is meer richtinggevend”, legt Erik uit. “Door mijn praktische werkervaring kan ik beoordelen of hetgeen in de handleiding of handreiking staat uitgeschreven in de praktijk goed werkt.” Judith vult aan: “Als bureau is het belangrijk dat je alle aspecten beheerst. Dat je niet alleen snapt hoe de praktijk werkt en de uitkomsten van een onderzoek kunt interpreteren, maar dat je ook de andere kant van het verhaal kent. Hoe regelen we geluidshinder in de wet? Want dat is eigenlijk de plek waar wordt bepaald hoeveel geluidshinder aanvaardbaar wordt gevonden voor de mens. En vervolgens: hoe schrijf ik het op en leg ik het uit?

Schrijven aan het ‘Kader’ van Rijkswaterstaat
Een belangrijk voorbeeld van hun werk is het meeschrijven aan het ‘Kader Akoestisch Onderzoek Wegverkeer’ in opdracht van Rijkswaterstaat. De eerste versie van dit kader is ruim twintig jaar geleden geschreven en is sindsdien steeds aangepast en gegroeid tot een handleiding van 400 pagina’s. De laatste tien jaar heeft Judith hier regelmatig een aandeel in gehad. Erik vertelt: “Wij sluiten momenteel eens per maand aan bij enkele knappe koppen van Rijkswaterstaat. Omdat per 1 januari 2023 de wetgeving wordt aangepast, staat er een grote update op het programma.” “Je zou het niet zeggen als je naar de inmiddels 430 pagina’s kijkt”, voegt Judith lachend toe, “maar eigenlijk ben ik voorstander van compacte teksten.”

Handleidingen volgens het boekje
“In feite is deze handleiding de praktische uitwerking van hoe Rijkswaterstaat wil dat iedereen te werk gaat bij geluidsonderzoeken in het wegverkeer”, legt Judith uit. Dat klinkt eenvoudig, maar hoe pak je dat goed aan? Judith heeft hier een aantal jaar geleden in opdracht van Rijkswaterstaat verscheidene cursussen over gegeven. Die waren niet alleen bedoeld voor hun eigen mensen, maar ook voor andere adviesbureaus. Tenslotte moet iedereen die voor Rijkswaterstaat wil werken op dezelfde voorgeschreven manier te werk gaan.

Enthousiasme voor handleidingen
“Het leuke aan het schrijven van handleidingen, is dat als er in ons vakgebied iets groots te veranderen staat, je de unieke kans krijgt dat uit te zoeken en op te schrijven vóórdat het echt zover is”, stelt Erik enthousiast. “Zo loop je steeds een stapje voor en vergaar je kennis waar niet alleen wij, maar ook onze opdrachtgevers veel profijt van hebben.”
Judith heeft laatst een dappere poging gedaan om in de klas van haar zoontje een hele groep 8-jarigen enthousiast te maken voor een beroep in de wereld van geluid. “Direct na een banketbakker-mama die liet zien dat zij voor haar werk prachtige taarten bakt, kwam ik daar met foto’s van asfalt. Het was een hele uitdaging om uit te leggen wat ons werk inhoudt. Maar toch luisterden ze vol interesse en stelden ze allerlei vragen. En eerlijk? Ik vond dat veel spannender dan een cursus geven voor adviesbureaus!” Wie weet, misschien is hun interesse voldoende gewekt om de volgende generatie akoestici bij M+P te verzekeren.