Go Leise

Go-Leise: Op zoek naar het optimale spoor voor geluid, trillingen én kosten

Het spoor is een complexe constructie die bestaat uit vele onderdelen. Wijzigingen aan één onderdeel om bijvoorbeeld trillingen te reduceren, kunnen leiden tot meer geluidsoverlast of kunnen invloed hebben op de onderhoudbaarheid en dus op de onderhoudskosten van het spoor. Vaak wordt alleen gekeken naar enkele aspecten bijvoorbeeld naar trillingen en investeringskosten en wordt er niet gekeken naar het geheel. Volgens ons kan en moet dit anders.

Het project

In opdracht van SBB, de Zwitserse spoorbeheerder, voeren wij samen met Müller-BBM en dBVision het Go-Leise project uit.  In Zwitserland zijn met de ban op gietijzeren blokremmen de afgelopen jaren grote stappen gezet om het geluid van spoorverkeer te verminderen. Maar dit is nog niet genoeg. De logische volgende stap is om de geluidreductie van het spoor zelf te vergroten. Het doel van Go-Leise is erop gericht om deze geluidreductie te bereiken. Geluidreductie is echter niet het enige doel van Go-Leise.  We kijken integraal ook naar trillingen en naar betrouwbaarheid, beschikbaarheid,onderhoudbaarheid en veiligheid (vaak aangeduid met reliability, availability, maintainability, safety: RAMS) van het spoor en levens cyclus kosten (life cycle costs: LCC). Wat is nu eigenlijk het voordeel van deze aanpak?

Asset management

Met deze holistische aanpak is het uiteindelijk mogelijk om gezondsheidseffecten mee te nemen in het asset management van het spoor. Bij een wijziging van het spoor kan er dus niet alleen bepaald worden wat de effecten zijn op de RAMS aspecten en de kosten maar kan ook het effect op de gezondheid van de mensen meegenomen worden. Daarnaast kan er een betere afschatting gemaakt worden van de kosten van geluid- en trillingsmaatregelen over de gehele levensduur. Het spoor wordt op deze manier tegelijkertijd beter te onderhouden en beter voor de gezondheid van de mensen. Daarmee wordt spoor een echt duurzame vervoersoplossing.