Grote gymzaal

Akoestiek in de sporthallen en gymzalen

Gymzalen en sporthallen zijn qua vorm en inrichting relatief eenvoudig, maar als het aankomt op ruimteakoestiek zijn het vaak lastige ruimten. Gebruikers van dit soort ruimten, zoals docenten lichamelijke opvoeding, ervaren dan ook regelmatig geluidsgerelateerde klachten zoals stemproblemen, vermoeidheid, en zelfs gehoorschade. Het realiseren van sporthallen waarin docenten gezond en comfortabel hun werk kunnen uitvoeren, krijgt gelukkig sinds ongeveer tien jaar steeds meer aandacht.

Ook de Gooise Scholen Federatie (GSF) heeft M+P recent gevraagd om de ruimteakoestiek van haar gymzalen te beoordelen. De GSF wilde hiermee achterhalen of zij al voldoende doen om hun werknemers een verantwoorde werkomgeving te bieden, of dat hiervoor misschien extra maatregelen nodig zijn. De gymzalen, in totaal tien stuks verspreid over acht scholen, verschillen van elkaar in bouwperiode, grootte, lay-out en materialisatie.

play-button
Impressie geluidsmetingen

Hoe presteert de zaal nu..?

Niet alle gymzalen hebben een slechte akoestiek. Met name bij modernere zalen is vaak al aandacht besteed aan de akoestiek. Het is daarom verstandig om eerst te inventariseren hoe de zaal nu presteert, voordat de (vaak dure) maatregelen ingekocht worden. Om dit goed vast te stellen, moet een uitgebreide geluidsmeting op basis van impulsresponsie worden uitgevoerd. Het filmpje hiernaast geeft een impressie van zo’n meting. Bij de gymzalen van de GSF is bovendien door onze adviseur op het gehoor beoordeeld of sprake was van flutterecho’s. Dat is geluid dat tussen harde parallelle wanden hinderlijk heen-en-weer blijft kaatsen, een fenomeen dat veel voorkomt in sporthallen.

Voor de GSF bleek uit de metingen dat ruim de helft van de zalen al een voldoende lage nagalmtijd hadden. Voor de overige zalen is onderzocht hoe de situatie verbeterd kan worden.