Onze bijdragen

We dragen graag bij aan de ontwikkelingen in ons vakgebied. Je komt ons tegen op workshops, symposia, congressen, in de pers en in wetenschappelijke tijdschriften.

Geluidbeheersing bij een moderne afvalverbrandingsinstallatie

Auteur(s):
C.A. Nierop
Jaar:
1991
Gepubliceerd in:
Geluid nr. 4, Samsom, Alphen a/d Rijn (1991)

Het geluidarme alternatief van de betonwegenbouwers

Auteur(s):
A. von Meier, H.J.C.M. Onstenk, L.J.M. Jacobs
Jaar:
1991
Gepubliceerd in:
Land + Water nr. 3 (1991)

Geluidoverdracht boven grote procesindustrien

Auteur(s):
G.J. van Blokland
Jaar:
1990
Gepubliceerd in:
Geluid en Omgeving nr. 6 (1990)

De kosten van de sanering industrielawaai in Nederland

Auteur(s):
G.J. van Blokland
Jaar:
1990
Gepubliceerd in:
Handboek Lawaaibeheersing nr. 6 (1990)

Meten en Beoordelen van Geluid op de Arbeidsplaats

Auteur(s):
C.A. Nierop
Jaar:
1990
Gepubliceerd in:
rapport van de werkgroep Geluid van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (1990)

Noise optimized road surfaces and further improvements by tyre choice

Auteur(s):
A. von Meier, G.J. van Blokland, J.C.P. Heerkens
Jaar:
1990
Gepubliceerd in:
INTROC (1990)

Uitbreiding van industriegeluid in woonwijken met betrekking tot sanering industrielawaai

Auteur(s):
G.J. van Blokland, A. von Meier
Jaar:
1989
Gepubliceerd in:
Ministerie V.R.O.M. nr. GR-HR-01-03 (1989)

Zwart en stil ook op stedelijke wegen. Geluidabsorberende wegverharding binnen de bebouwde kom van Dordrecht

Auteur(s):
A. von Meier, L.J.M. Jacobs
Jaar:
1989
Gepubliceerd in:
Geluid en Omgeving nr. 3 (1989)

Excess damping by residential areas with regard to industrial noise

Auteur(s):
G.J. van Blokland
Jaar:
1988
Gepubliceerd in:
Internoise (1988)

Stand der techniek van de lawaaibestrijding in bottelarijen

Auteur(s):
G.J. van Blokland
Jaar:
1987
Gepubliceerd in:
Ministerie V.R.O.M. nr. LA-HR-02-15 (1987)

Actieve demping van geluid en trillingen

Auteur(s):
G.J. van Blokland, J.Scheuren
Jaar:
1987
Gepubliceerd in:
NAG (1987)

Geluidbeheersing op de Arbeidsplaats

Auteur(s):
C.A. Nierop
Jaar:
1987
Gepubliceerd in:
M+P eigen uitgave (1987)

Propagation of sound from industrial sites through built-up areas

Auteur(s):
C.A. Nierop, G.J. van Blokland
Jaar:
1987
Gepubliceerd in:
Proceedings of the Institute of Acoustics nr. 9 (1987)

Afscherming van industrielawaai in woonwijken

Auteur(s):
C.A. Nierop, H. Wolfert
Jaar:
1987
Gepubliceerd in:
Geluid en Omgeving nr. 2, Samsom, Alphen a/d Rijn (1987)

De invloed van rolgeluid op de geluidproduktie van wegvoertuigen

Auteur(s):
A. von Meier, H.M. van de Meerendonk
Jaar:
1987
Gepubliceerd in:
Ministerie V.R.O.M. nr. GB-HR-19-01 (1987)

Lawaai op de arbeidsplaats; een methodiek voor de uitvoering van een lawaaibestrijdingsprogramma in bedrijven

Auteur(s):
C.A. Nierop
Jaar:
1986
Gepubliceerd in:
Materialen nr. 2 (1986)

Geluidemissie van rookgasontzwavelingsinstallaties en mogelijkheden tot vermindering

Auteur(s):
C.A. Nierop
Jaar:
1986
Gepubliceerd in:
Ministerie V.R.O.M. nr. GB-HR-38-01 (1986)

Bijdrage Bouwbaak, deel 1

Auteur(s):
C.J. Sangers, P.H. de Vos
Jaar:
1986
Gepubliceerd in:
Geluid nr. 12 (1986)

Schallabsorbierende Strassendecken. Ausführungen, Erfahrungen, Testergebnisse, Kosten

Auteur(s):
A. von Meier
Jaar:
1986
Gepubliceerd in:
VDI-Berichte 587, VDI-Tagung "Schalltechnik und Wirtschaftlichkeit" nr. 5, Würzburg (D) (1986)

Een geluidsabsorberende wegverharding van poro-elastisch asfaltbeton

Auteur(s):
A. von Meier, J.C.P. Heerkens
Jaar:
1986
Gepubliceerd in:
Ministerie V.R.O.M. nr. GB-HR-35-01 (1986)

Typekeuringsmetingen van geluidemissie van treinen

Auteur(s):
C.J. Sangers
Jaar:
1985
Gepubliceerd in:
Ministerie V.R.O.M. nr. RL-HR-04-02 (1985)

A poro-elastic road surface for trafic noise reduction

Auteur(s):
A. von Meier
Jaar:
1985
Gepubliceerd in:
Internoise, München (D) (1985)

Wheel-loader noise control and implications on fuel consumption

Auteur(s):
A. von Meier
Jaar:
1985
Gepubliceerd in:
Internoise, München (D) (1985)

Veiligheidsproblemen in verband met lawaai

Auteur(s):
C.A. Nierop, A. von Meier
Jaar:
1985
Gepubliceerd in:
Handboek Bedrijfsveiligheid (1985)

Noise reduction on motorcycles. Technology presently available and implications for performance and costs

Auteur(s):
A. von Meier
Jaar:
1984
Gepubliceerd in:
Ministerie V.R.O.M. nr. GB-HR-25-01 GB- (1984)