Onze bijdragen

We dragen graag bij aan de ontwikkelingen in ons vakgebied. Je komt ons tegen op workshops, symposia, congressen, in de pers en in wetenschappelijke tijdschriften.

woningbouw en bedrijvigheid

Auteur(s):
Theodoor Höngens, Daniëlla Nijman
Jaar:
2013
Gepubliceerd in:
Seminar M+P en Holla 'Woningbouw en bedrijvigheid' , akoestische inpassing bij ruimtelijke ontwikkelingen, gehouden op 22 januari 2013