Onze bijdragen

We dragen graag bij aan de ontwikkelingen in ons vakgebied. Je komt ons tegen op workshops, symposia, congressen, in de pers en in wetenschappelijke tijdschriften.

Vergelijking Nederlandse aanpak luchtproblematiek

Auteur(s):
I.P.A. Verstappen, J. Hooghwerff
Jaar:
2005
Gepubliceerd in:
Tijdschrift Lucht nr. 1, SDU, Den Haag (2005)