Onze bijdragen

We dragen graag bij aan de ontwikkelingen in ons vakgebied. Je komt ons tegen op workshops, symposia, congressen, in de pers en in wetenschappelijke tijdschriften.

Publicatie geeft ondersteuning bij keuze stil wegdek

Auteur(s):
G.J. van Blokland, R.C.L. van Loon, J. Groenendijk
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
Land en Water - special wegenbouw, p. 67-69, BDU, Barneveld (2009)