Onze bijdragen

We dragen graag bij aan de ontwikkelingen in ons vakgebied. Je komt ons tegen op workshops, symposia, congressen, in de pers en in wetenschappelijke tijdschriften.

Naar een nieuw reken- en meetvoorschrift voor windturbines

Auteur(s):
E. Nieuwenhuizen
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
lezing Vereniging voor Milieuprofessionals (VVM), Utrecht (2009)