Onze bijdragen

We dragen graag bij aan de ontwikkelingen in ons vakgebied. Je komt ons tegen op workshops, symposia, congressen, in de pers en in wetenschappelijke tijdschriften.

Meten aan geluidschermen

Auteur(s):
Wout Schwanen en Willem-Jan van Vliet
Jaar:
2018
Gepubliceerd in:
Blad geluid, september 2018