Onze bijdragen

We dragen graag bij aan de ontwikkelingen in ons vakgebied. Je komt ons tegen op workshops, symposia, congressen, in de pers en in wetenschappelijke tijdschriften.

Geluidhinder van beweegbare bruggen. Een steeds frequenter gehoord LFG-probleem

Auteur(s):
Christiaan Tollenaar en Erik de Graaff
Jaar:
2015
Gepubliceerd in:
Geluid, 38e jaargang nr. 1, maart 2015