Ontstaan van ZOAB

Volop aandacht voor de geluidonderzoeken in het boek over ZOAB

In het recent verschenen boek “Het wonder van ZOAB” onderzoekt de schrijver Hans Buiter hoe het Zeer Open Asfalt Beton de Nederlandse wegen veroverde. Aan de hand van talloze artikelen, rapporten, beleidsstukken en gesprekken met wegbeheerders, aannemers, ministeries en onderzoeksbureaus kwam Hans tot deze reconstructie.

Het Zeer Open Asfalt Beton, ZOAB, was al snel geliefd onder de weggebruikers vanwege het ontbreken van spat- en stuifwater bij slecht weer en het feit dat er geen spoorvorming optrad in het asfalt na een hete zomer. Omwonenden van ZOAB-snelwegen merkten op dat het wegdek in staat was het wegverkeersgeluid te verminderen. In het boek wordt dan ook ruimschoots aandacht besteed aan de geluidreducerende eigenschappen van het ‘wonderasfalt’. M+P heeft vaak een belangrijke bijdrage mogen leveren aan de geluidonderzoeken aan ZOAB en veel van deze projecten komen dan ook ruimschoots aan bod in het boek.

Een bijzonder onderzoek waar M+P bij betrokken was, was dat begin jaren negentig op het testterrein van vliegveld Welschap. Diverse ZOAB-varianten werden er getest en gemeten om te onderzoeken welke de beste geluidreducerende eigenschappen had. In het boek wordt gememoreerd aan de brainstorm tussen wegenbouwer Heijmans en M+P tijdens de voorbereidingen van het Welschap-project. De zoektocht naar meer geluidreductie heeft uiteindelijk geleid heeft tot de geboorte van een nieuw innovatief wegdek, het tweelaags ZOAB. Hans Buiter neemt de lezer mee hoe dit experimentele wegdek eerst zijn toepassing vond op het stedelijke wegennet. Een toepassing die bijna de doodsteek betekende voor tweelaags ZOAB. Tegen de wringende verkeersbewegingen binnen de bebouwde kom bleek het wegdek niet bestand. Zodoende dreigde tweelaags ZOAB rond de millenniumwisseling bijna te verdwijnen door duurzaamheidsproblemen. Met het Innovatieprogramma Geluid van de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat kreeg het tweelaags ZOAB alsnog de kans zich te bewijzen op ons hoofdwegennet. Dat deze stille innovatie nu breed wordt toegepast op de Nederlandse snelwegen is dus geen vanzelfsprekendheid.

Het boek vormt een compleet overzicht van het ontstaan van ZOAB in de jaren zeventig en de daaropvolgende gebeurtenissen, beleid, inzichten en investeringen die hebben geleid tot het punt waar we nu in Nederland staan met geluidreducerende wegdekken.