Nalevingsverslag startbijeenkomst

Samen verder met het maken van het spoorgeluidmodel van Nederland voor de naleving gpp's

Vandaag zijn we van start gegaan met een nieuwe fase in ons werk voor het nalevingsverslag geluidproductieplafonds spoor. We gaan ProRail ontzorgen door de komende acht jaar het nalevingsmodel samen met dBvision te maken.

ProRail heeft op 4 oktober 2019 de opdracht ‘Nalevingsverslag Geluidproductieplafonds’ gegund aan de combinatie dBvision | M+P. Met deze opdracht heeft ProRail voor een periode van acht jaar de beschikking over een opdrachtnemer die ieder jaar een compleet model aanlevert waarmee ProRail de geluidproductie op het spoor van het voorgaande jaar kan beoordelen.Dit model wordt opgebouwd door koppeling van gegevens uit de logistieke en asset keten van ProRail. Daarvoor is een transparant, reproduceerbaar en verifieerbaar proces bedacht en wordt maatwerksoftware gebruikt die speciaal voor dit project is ontwikkeld. Deze ingrediënten stellen de combinatie dBvision | M+P in staat om optimale kwaliteit te leveren, hetgeen door ProRail met een 10(!) is gewaardeerd.