meetpost

SilentRoads 2023 (datum onder voorbehoud)

Detectie van high-emitters in Lage-Emissie-Zones

In dichtbevolkte gebieden neemt het aantal gehinderden door uitlaatemissies en geluid van wegverkeer toe. In het Europese NEMO-project is onderzoek gedaan naar het (semi) realtime identificeren van de zogenaamde high-emitters in een verkeerstroom. Een dergelijk detectiesysteem kan later worden ingezet in steden voor het instellen en handhaven van Lage-Emissie-Zones. Op het SilentRoads symposium praten verschillende experts u bij over de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

di 4
juli
2023
Start: 13:00
Einde: 17:00