silent roads

SilentRoads 2022 - Duurzame wegverhardingen – uitdagingen en kansen voor stille wegdekken

We gebruiken de bijeenkomst dit keer om kennis te delen over twee ontwikkelingen die redelijk parallel lopen, maar waar binnen het netwerk weinig kruisbestuiving is. Het gaat enerzijds over de duurzaamheidsambities om te komen tot verhardingen met een lagere CO2-footprint (duurzame mengsels, hergebruik materiaal, lage-temperatuur-asfalt, aanlegproces). Anderzijds zijn er interessante ontwikkelingen rond geluidreducerende deklagen vanuit de Omgevingswet (actualisatie emissie, aangepaste categorisering van deklagen en actualisatie van de kentallen, tijdgedrag) en de realisatie van maatregelen (zoals uit actieplannen en MJPG). De Omgevingswet leidt waarschijnlijk tot een andere portfolio van geluidreducerende deklagen, in de praktijk zullen mogelijk andere categorieën vaker gebruikt worden. Ook duurzaamheidsontwikkelingen kunnen leiden tot andere mengsels en eigenschappen. Ons doel is om tijdens SilentRoads over beide ontwikkelingen kennis te delen, zonder dat we direct inzoomen op de invloed over en weer (risico’s en kansen) en dat we vervolgens kijken wat dat in het gesprek voor vragen en inzichten oplevert. En natuurlijk boeiend om in de afronding te kijken wat de kansen en uitdagingen rond deze ontwikkelingen zijn.

  • Voor wie? iedereen die te maken heeft met toepassen van geluidreducende wegdekken (vanuit milieu, akoestiek, productie, aanleg of wegbeheer)
  • Kosten? geen
  • Aanmelden? via het inschrijfformulier.
di 4
oktober
2022
Start: 13:30
Einde: 16:30
Kasteellaan 1, 3455 RR Utrecht, Nederland