Bouwlawaai

Vinger aan de pols bij bouwlawaai

Aan het Osdorpplein in Amsterdam wordt momenteel druk gebouwd voor de realisatie van het bouwplan The Don. Dit multifunctionele complex met vijf woontorens moet plaats gaan bieden aan een supermarkt, een parkeergarage, enkele commerciële ruimten en ruim 400 appartementen. Een omvangrijk project dus, waarbij omvangrijke heiwerkzaamheden nodig waren om het geheel van een voldoende stabiele basis te voorzien. Hierbij was het risico op geluidsoverlast zeker aanwezig, want rondom de bouwlocatie zijn al veel woningen gelegen. Daarom besloot de gemeente Amsterdam eventuele klachten niet af te wachten, maar M+P al bij aanvang van de werkzaamheden te vragen om een onafhankelijk geluidsonderzoek uit te voeren om zo direct te kunnen bijsturen als dit nodig bleek.

Het bouwplan

Volgens plan zou op twee percelen tegelijk geheid worden met in totaal vier heistellages: drie prefab-stellages (met en zonder hoerenjong) en één vibro-stellage met heimantel. Naar verwachting zou dit circa vier tot zes weken duren. Bij een dergelijke duur zou volgens het Bouwbesluit 2012 nog maximaal een dagwaarde van 70 dB(A) toegestaan zijn. De maximaal toegestane hoeveelheid geluid op de gevel van de dichtstbijzijnde woning is namelijk afhankelijk van de duur van de werkzaamheden.

Snelle prognose

Direct na het begin van de heiwerkzaamheden hebben we het bronvermogen van de aanwezige heistellages gemeten en de positie van de stellages ten opzichte van de woningen beoordeeld. Hoeveel geluid bij de woning overblijft, hangt grotendeels af van enerzijds de geluidsproductie (het bronvermogen) en anderzijds de afstand tot de heistellage. Met deze input kon, door middel van een 3D-rekenmodel, worden voorspeld waar en wanneer eventuele knelpunten zouden optreden. Zo had de gemeente binnen enkele dagen een handvat om visueel te controleren of er waarschijnlijk overschrijdingen zouden optreden. Met het rekenmodel kan bovendien een heischema worden uitgestippeld waarbij zoveel mogelijk palen per dag de grond in kunnen, zonder de grenswaarden de overschrijden.

Geluidsmonitoring

Om te onderzoeken hoe de prognose zich verhield tot de praktijk, zijn gelijktijdig geluidsmetingen uitgevoerd bij twee nabijgelegen woningen. Met behulp van ons geluidsmonitoringssysteem is gedurende een week continu het geluidsniveau gemeten. Hieruit volgde gedurende de eerste week een geluidsniveau van 75-80 dB(A). Een dermate hoog geluidsniveau is maximaal vijf dagen toegestaan, waardoor de geplande heiperiode zeker tot overschrijdingen zou leiden.

Best Beschikbare Techniek (BBT)

Soms zijn overschrijdingen van de grenswaarden onvermijdelijk. Het is dan wel belangrijk dat al het redelijke in het werk gesteld is om de overschrijding te beperken. Dit betekent dat gewerkt moet worden met de stilst mogelijke technieken. Met de meet- en rekenresultaten als onderbouwing kon de gemeente Amsterdam dan ook afdwingen dat de relatief luidruchtige vibrostellage werd ingeruild voor twee (veel stillere) schroefstellages. Zo kon in een vroeg stadium worden ingegrepen, om te voorkomen dat bewoners onnodig lang aan lawaai werden blootgesteld.