cijfers 2023

CO2 prestatie MBBM-NL en M+P 2023

Cijfers 2023:

Zoals verwacht: lichte stijging CO2-emissie door toename zakelijke reiskilometers, onverwacht: lichte daling als gevolg van hoge opbrengst zonnepanelen.

Daarnaast heeft er een correctie op de cijfers plaatsgevonden omdat er extra emissiebronnen zijn toegevoegd aan de scope van MBBM-NL en M+P. Vanaf 2024 vertaalt zich dit in een hogere totale emissie én de presentatie van een nieuwe ketenanalyse en het opstellen van een nieuwe doelstellingen.

 

Duurzaamheid zit bij ons in de mensen

Wij werken al bijna 50 jaar aan oplossingen voor een gezonde leefomgeving. Naast geluid, trillingen en luchtkwaliteit zijn duurzaamheid en CO2-reductie voor onze mensen vanzelfsprekende thema’s.

Wij hebben passie voor technische oplossingen die bijdragen aan een beter leefmilieu. In ons advieswerk bieden we daarom als het kan niet alleen de stilste, maar ook de duurzaamste oplossing aan.

Scherpere doelstellingen

Vanuit M+P hebben we sinds we met de CO2-Prestatieladder werken, veel doelen verwezenlijkt. Ten opzichte van 2013 is onze uitstoot meer dan gehalveerd. In 2021 hebben we nieuwe, aangescherpte doelen geformuleerd. Zo verlagen we onze jaarlijkse footprint in 2025 met nog eens 10% ten opzichte van 2019.

In 2023 concludeerden we dat deze doelen niet langer ambitieus genoeg zijn. Daarom worden de doelen t.o.v. 2025 losgelaten en worden er in 2024 scherpere doelen geformuleerd.

Verdere verduurzaming van onze gebouwen en een nieuwe manier van reizen

Thema's waar we goed op kunnen sturen krijgen de komende tijd extra aandacht. Zo zal ook het laatste conventionele verwarmingssysteem van onze kantoren worden aangepakt en vragen we in externe projecten en lezingen extra aandacht voor duurzamere oplossingen.

In 2023 is het effect van de zonnepanelen en de aanschaf van elektrische bedrijfsauto's op onze emissie duidelijk zichtbaar geworden.