Floating Gardens maquette

Bijzonder bouwplan Floating Gardens

Met het iconische gebouw Floating Gardens krijgt Sloterdijk een gezicht aan de Haarlemmerweg. Naast 190 appartementen omvat het plan een Alles-in-één school met plek voor ongeveer 400 kinderen, een kinderdagverblijf en voor- en naschoolse opvang. 

Floating Gardens, beeld vanaf de Haarlemmerweg

Integraal ontwerp

Het bouwplan is gelegen in gebied met verschillende geluidsbronnen: Haarlemmerweg (N200), rijkswegen, spoor en het industrieterrein Westpoort. Vanaf de eerste schetsen is geluid door de architect meegenomen bij de planvorming. Met slimme ontwerpkeuzes is een woongebouw ontstaan met een goed woonklimaat. Voor de school is het leerklimaat prima.

Om het geluid van de omliggende bronnen effectief te weren is rondom het woongebouw een tweede gevel ontworpen. Dit gordijn beschermt de balkons tegen geluid. De ligging maakt ook een verlengd gebruik mogelijk door de beschutting tegen wind, regen en zon. In het lage bouwdeel is een open kern opgenomen. De groene Brettenzone waarin het gebouw ligt, wordt doorgetrokken op het lage dak, dat is ingericht als gezamenlijke opgetilde tuin. Aan dit laatste ontleent het plan zijn naam: Floating Gardens.

De school en het kinderdagverblijf zijn gelegen op de begane grond en eerste verdieping. Deels onder het opgetilde lage bouwdeel ligt het speelplein. Daar is het geluid uit de omgeving nauwelijks hoorbaar en kan in de beschutting van regen en zon het jaar door worden gespeeld.

Van schets naar vergunning

M+P adviseerde de architect vanaf de eerste schetsen bij belangrijke keuzes voor het gebouwontwerp, zoals de tweede gevel, open kern en de ligging van de school.

Om het bouwplan te kunnen realiseren was een wijziging nodig van de bestemming en een besluit Hogere Grenswaarde. Voor de motivatie daarvan zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en heeft nauw overleg plaatsgevonden met de gemeente. De onderwerpen die we voor de bestemmingswijzigingen hebben onderzocht zijn naast geluid ook de luchtkwaliteit, bezonning en schaduwwerking.

Ontwikkelteam

Het ontwikkelteam van Floating Gardens bestaat naast de ontwikkelaar Synchroon uit: Orange architectsFelixx, IGG bouweconomieIMDBK ingenieursMerosch en M+P. Voor de planvorming is samengewerkt met de gemeente Amsterdam.

Meer informatie over het bouwplan is te vinden op de project website: floating-gardens.nl

De afbeeldingen zijn afkomstig van Orange Architects en Synchroon.