Datacentrum

Beheersen van trillingen tijdens aanbouw datacenter

Bouwwerkzaamheden rondom gebouwen met gevoelige apparatuur zijn spannend. In datacenters wordt ruimte gefaciliteerd om computerservers op te stellen. Deze ruimte wordt verhuurd aan derden. Er is de verhuurder dus alles aan gelegen om te zorgen dat de apparatuur storingsvrij kan opereren, ondanks trillingen door bouw- en sloopwerkzaamheden.

Trillingen

Dat bouwen trillingen kan veroorzaken is bekend. Dit kan een gevolg zijn van reguliere werkzaamheden zoals heien of plaatsen van vloeren. De trillingsniveaus zijn in die situaties goed te voorspellen. Dat is minder het geval bij slopen.
Bij de nieuwbouw van een Amsterdams datacenter moeten eerst bestaande bouwdelen worden gesloopt voordat de nieuwbouw kan plaatsvinden. Naast dat de trillingen zo veel mogelijk worden beheerst door de aannemer monitoren we de trillingsniveaus in het datacenter en waarschuwen de aannemer bij te hoge niveaus.

Grenswaarde

De opdrachtgever Unica heeft twee grenswaarden voor de trillingsniveaus in het datacenter opgegeven. Een waarschuwingswaarde en een grenswaarde. In beide gevallen dient momentaan bij overschrijding de uitvoerder gewaarschuwd worden. Bij overschrijding van de waarschuwingswaarde kan het werk eventueel doorgaan indien het een incident betreft maar bij overschrijding van de grenswaarde dient het werk stilgelegd te worden.

Meetplan

Oorspronkelijk was het plan om op vier punten in het datacenter te meten. Deze punten waren dicht bij elkaar gesitueerd. Aangezien het een relatief stijf betonnen gebouw betreft, biedt het meten op vier punten weinig meerwaarde. Wij hebben daarop voorgesteld op twee punten op de begane grond en op een punt op de verdieping te meten. Daarmee wordt een beter beeld verkregen van de optredende trillingsniveaus.

Technische uitdaging

De gebruikte Syscom trillingsmeters (redbox) zijn meettechnisch goed uitgerust. De meetsystemen zijn op afstand uit te lezen waarbij we communicatie met de systemen verloopt via een 3G-modem, gecombineerd met een Bluetooth koppeling tussen de trillingsmeters en een centrale meetlaptop. Daarmee wordt bekabeling vermeden en zijn alsnog afstanden te overbruggen tot circa 30 m binnen het gebouw. De apparatuur geeft een geautomatiseerd 'alarm' bij overschrijvingen van de trillingsniveaus.