Ankerloos

Kwaliteitsgarantie door inspectie en controlemetingen tijdens de realisatiefase

“Vertrouwen is goed, controle is beter. Dit lijkt een harde uitspraak maar zeker in de bouw is dit geen verkeerd uitgangspunt. Iedere bouwer wil kwaliteit leveren, maar door miscommunicatie en onkunde worden onbedoeld fouten gemaakt. Het is van belang deze fouten tijdig te signaleren, zodat ze tegen kleine meerkosten kunnen worden hersteld of zelfs voorkomen. Op papier kun je alles regelen in een ontwerp, maar uiteindelijk wordt de bouwkwaliteit in hoge mate bepaald door een zorgvuldige uitvoering.”

Ieders belang

De projectontwikkelaar, de aannemer, maar ook de opdrachtgever/koper wil zo veel mogelijk kwaliteit voor een zo laag mogelijke prijs. Het maken van duidelijke afspraken vooraf en het garanderen van die kwaliteit tijdens de realisatiefase, voorkomt discussie achteraf. Het voeren van die discussie kost tijd en geld. Verliest de projectontwikkelaar/aannemer dan is hij nog meer geld kwijt. Verliest de opdrachtgever/koper dan zal deze met een ontevreden gevoel achterblijven. In dit soort discussies heb je alleen maar verliezers. Voorkom daarom dat je in zo'n discussie terecht komt.

Inspecties op de bouwplaats dragen bij aan minder faalkosten en hogere kwaliteit

Het is onwerkbaar om alles in dikke bestekteksten te vatten. Een werkdag begint namelijk niet met het lezen van het bestek. Tekeningen worden wel regelmatig geraadpleegd. De keurig recht getekende lijnen blijken in werkelijkheid allesbehalve recht. Een goed voorbeeld hiervan is de ankerloze kalkzandsteenwand. En een detail als onderbroken panlatten staat meestal niet eens op tekening. Als de spouw eenmaal is gesloten, dan blijft een vervuilde ankerloze spouwmuur altijd vervuild. Het alsnog doorzagen van panlatten lijkt misschien eenvoudig, want daar kun je nog bij, maar wie regelt een steiger, valbeveiliging en haalt de dakpannen weg?

100 % zekerheid in het ontwerp kan alleen tegen te hoge kosten

Soms zijn het niet eens de onbedoelde fouten die de kosten omhoog jagen. Ook het streven naar een zo volledig mogelijk uitgewerkt ontwerp heeft nadelen. De kosten stijgen namelijk exponentieel. Het ontwerp (en de vele varianten daarop tijdens het ontwerpstadium) kan volledig worden nagebouwd in het laboratorium. Dit leidt evident tot zeer hoge onderzoekskosten. Vanuit economisch oogpunt wordt dus gekozen om te werken met twee naast en/of onder elkaar gelegen proefruimten (zogenoemde mock-up van hotelkamers, kantoorvertrekken, of een open kantoorvloer) zodra de gevel wind- en waterdicht is. Wij kunnen alle metingen bedoeld voor het bepalen van de geluidwering van de gevel, geluidsisolatie tussen ruimten en de geluidsabsorptie voor u uitvoeren. Uiteraard adviseren wij u daarbij over de maatregelen die noodzakelijk zijn om aan de door u gewenste grenswaarden te voldoen.