kosten

Decision methods and cost/benefit analysis for noise abatement

An effective fight against environmental noise requires a good balance between the costs needed for abatement measures and the health and socio-economic benefits. How much money should be spent on noise measures? The EPA Network Interest Group on Noise Abatement (IGNA) recently published a report on such decision making methods, based on various cost/benefit analysis tools. We wrote the report, with the aid of the many experts from the European Environmental Protection Agencies.

Nationale en lokale overheden moeten vaak beslissingen nemen over het wel of niet plaatsen van geluidschermen, toepassen van stiller spoor of geluidreducerend asfalt, of over het wel of niet investeren in stillere voertuigen. Zij willen het beschikbare budget effectief besteden, in situaties waar geluidmaatregelen echt een verschil maken.

De praktijk in Europa

Veel Europese landen, maar niet allemaal, hebben wettelijke geluidnormen of streefwaarden. Als met een bepaalde set geluidmaatregelen aan deze limieten wordt voldaan, dan zijn verdere uitgaven niet vereist. Maar als een kleine extra investering nu een grote winst voor hinder en gezondheid oplevert, is dat dan toch niet een verstandige beslissing? Of andersom: wat als een enorm hoog geluidscherm nodig is enkel om de laatste paar dB's op de laatste woningen weg te nemen? Er bestaan in Europese landen verschillende methoden waarmee zulke effectiviteits- of doelmatigheidsbeoordelingen kunnen worden vastgelegd in transparante regelgeving.

Kosten/baten voor gezondheidseffecten

Dergelijke beoordelingen kunnen gebaseerd worden op sociaal-economische afwegingen: een investering in geluidmaatregelen wordt beschouwd als passend ('doelmatig') als de kosten niet hoger zijn dan de betalingsbereidheid (Willingness To Pay, WTP) van de mensen in de omgeving die ervan profiteren. Andere methoden houden rekening met de waardedaling van onroerend goed en grondprijzen, of de kosten voor gezondheid en verlies van productiviteit als gevolg van hoge geluidniveaus. De besluitvorming hoeft echter niet gebaseerd te worden op puur economische afwegingen: de DALY-methode zoals voorgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt het mogelijk om geluidhinder en gezondheidsschade direct te bepalen en vormt daarmee een prima tool om de baten van geluidmaatregelen te kwantificeren.

Rapport is nu beschikbaar

We hebben een uitgebreid literatuuronderzoek gecombineerd met een enquête langs veel Europese landen, om er achter te komen welke methoden de huidige State-of-the-Art vormen. Het rapport is primair gericht op verkeerslawaai van weg-, rail- en vliegverkeer. Het is een startpunt voor overheden die op zoek zijn naar transparante en effectieve besluitvorming voor geluidmaatregelen. Het rapport is beoordeeld en wordt onderschreven door een groot aantal Europese milieuagentschappen. Het is nu gepubliceerd op de website van het EPA Networkhttps://epanet.eea.europa.eu/reports-letters/reports-and-letters/ig-noise_cost-and-benefits-of-noise-abatement.pdf/view