Yasmin - meting in Axel

Meten met Yasmin (1/50)

Nee, Yasmin is geen vrouwelijke collega binnen M+P. Het is de naam van een meetsysteem. En een vernuftig exemplaar bovendien. Yasmin kan onbemand haar werk doen en is op afstand te monitoren. Zij kan langdurig meten – een dag, een maand, een jaar; alles is mogelijk – en doet dat op verschillende hoogten. Zij is compact en daardoor eenvoudig op te stellen op locatie. Audio opnemen is mogelijk en ze kan zelfs met een videocamera of meteostation worden uitgebreid. Daarbij is Yasmin met haar relatief eenvoudige hardware helemaal niet zo prijzig. Kortom: Yasmin biedt heel veel kwaliteiten. Waar komt zij eigenlijk vandaan?

Yet Another Sound Measurement Instrument
De innovatieve adviseurs van M+P ontwikkelen met liefde voor het vak graag nieuwe technische hulpmiddelen. Zij bekijken welke meettechnieken nodig zijn voor een bepaald project en ontwikkelen zo nodig een nieuw meetinstrument op maat. Het meetsysteem dat gebruikt werd om het crossterrein van Motorcross RES Axel in de provincie Zeeland te monitoren, is hier een goed voorbeeld van. Voluit heet het ‘Yet Another Sound Measurement Instrument’, maar de afkorting Yasmin is veel gemakkelijker te onthouden.

Geluidsmetingen crossterrein in Axel
In het najaar van 2020 kreeg de RUD Zeeland klachten binnen over geluidsoverlast van omwonenden van het crossterrein. Omdat in de periode die volgde de ene wedstrijd na de andere vanwege coronamaatregelen werd afgelast, kon pas in de zomer van 2021 worden gestart met geluidsmetingen. De uitdaging was dat Axel niet naast de deur lag en dat een wedstrijd vaak een hele dag duurt. Bovendien moest er worden gemeten op vier verschillende vergunningspunten en op twee verschillende hoogten. Maar voor Yasmin was dat geen enkel probleem. Tijdens twee lange wedstrijddagen, waarop de wind uit twee verschillende richtingen waaide, mat zij telkens op twee vergunningspunten op een hoogte van 5 en 10 meter.

Yasmin, een meetinstrument van nu
Het is een heel verschil met hoe het 50 jaar geleden ging. Toen zouden vier man daar een hele dag moeten staan met een zware bandrecorder om hun nek. Het kostte veel tijd en batterijen. Vandaag wordt alle data veilig opgeslagen op een server en kunnen de adviseurs van een afstand volgen wat Yasmin registreert. Bovendien kan de klant via een link toegang krijgen tot deze informatie en zo zelf meekijken. Een belangrijk pluspunt van dit innovatieve meetinstrument!