Geluidschermen langs de A15 bij Tiel en langs het naastgelegen spoor.

Meerjarenprogramma Geluidsanering: samen leefkwaliteit verbeteren (5/50)

Samen met ingenieursbureau Arcadis onderzoekt M+P de beste maatregelen voor de rijksoverheid om geluidhinder van wegverkeer te verzachten. Het doel: de leefkwaliteit van omwonenden echt verbeteren.

Zorgen over het geluid van (spoor)wegverkeer gaan ver terug. Vanaf 1979 moest de Wet geluidhinder overlast voor de omgeving voorkomen. Maar in de jaren tachtig explodeerde het wegennet al zo hevig dat sommige woonwijken altijd gehuld zijn in een deken van geluid. Met de komst van de Wet milieubeheer in 2012 besloot de rijksoverheid de echte knelpunten voor eens en altijd aan te pakken en te zorgen dat het geluidsniveau in heel Nederland voldoet aan minimale eisen. M+P werkt voor Rijkswaterstaat aan het onderzoek naar de benodigde maatregelen voor deze megaklus: het Meerjarenprogramma Geluidsanering. ‘De saneringsplannen zijn bijna afgerond’, vertelt directeur en senior adviseur Jan Hooghwerff trots. ‘Binnenkort kan de uitvoering beginnen.’

Creatief denkwerk

M+P mag dan een relatief kleine speler zijn, in dit project vervulden we toch een sleutelrol, legt Jan uit. ‘Samen met het grote ingenieursbureau Arcadis haalden we 1 van de 3 percelen binnen die Rijkswaterstaat in de markt zette: grofweg de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Bij de opdracht hoorde ook dat de betrokken marktpartijen van alle 3 de percelen samen voor de nieuwe geluidregels de uitgangspunten moesten bepalen voor het afwegen van mogelijke maatregelen - van tweelaags ZOAB tot geluidschermen. Zodat het beschikbare budget optimaal ingezet wordt voor het terugdringen van geluidhinder in de tienduizenden getroffen woningen. Bij het opstellen van die uitgangspunten namen wij het voortouw. In dat soort creatief denkwerk zit onze kracht.’

Jan Hooghwerff presenteert innovaties bij een sessie met Rijkswaterstaat en met mede-opdrachtnemers.

Sterke combinatie

‘Samen met Arcadis vormen we een sterke combinatie met een mooi team van experts: geluidspecialisten, ontwerpers, omgevingsmanagers en kostendeskundigen’, vervolgt Jan. ‘We vullen elkaar goed aan. Waar Arcadis de capaciteit in huis heeft om zo’n groot project beheersbaar te houden, zorgen wij voor meer continuïteit, diepgaande kennis van de geluidregelgeving en kwaliteitsborging. Zelf heb ik bijvoorbeeld een rol als technisch manager. Ik vind het leuk dat ik daarmee de verbinding kan leggen tussen het projectmanagement en het uitvoerende werk. Ik help om een projectplan te maken en bij te sturen, maar begrijp ook de technisch-inhoudelijke vragen van de geluidspecialisten. Voor hen is het prettig om zo’n aanspreekpunt te hebben. Zo bieden we elkaar wederzijds echt meerwaarde.’

Brug naar omwonenden

Die brugfunctie typeert M+P. Binnen de bureaucombinatie, maar ook naar de opdrachtgever én de bewoners van de onderzochte woningen. Jan: ‘Hinder is veel meer dan alleen het decibelniveau. Het is bijvoorbeeld ook afhankelijk van het type geluid: komen er veel motoren langs of juist vrachtwagens? Daarom hadden we in het begin veel contact met gemeenten en omwonenden om wensen op te halen en te peilen hoe ze tegenover de verschillende maatregelen staan. En naderhand ontsloten we informatie over de technische afwegingen en legden we in gewone taal uit waarom we bepaalde keuzes maken. Zo doen we er alles aan om te zorgen dat de leefkwaliteit voor de mensen echt verbetert.’