zwartwitfoto uit 1972: flat dicht op de A10

Lessen uit 1972: geluidhinder langs de A10 (38/50)

Bij M+P houden we ons al 50 jaar bezig met geluid van langsrazend wegverkeer en de effecten op de leefkwaliteit. Heeft al dat onderzoek de situatie echt verbeterd? Jazeker! Zo blijkt als we teruggaan naar het Amsterdam van 1972.

Als je over de A10 via Ringweg-West door Amsterdam rijdt, kom je in de buurt van de Kolenkitkerk langs een paar flats die heel dicht op de snelweg staan. Kunnen mensen in dat verkeerslawaai wel blijven wonen? Dat vroeg woningstichting Patrimonium zich in 1972 al af, toen de weg – toen nog Einsteinweg – verder werd doorgetrokken. Bij M+P kregen we dan ook de opdracht om uit te zoeken met welke maatregelen de geluidhinder voor de flats beperkt kon blijven.

Metingen: toen en nu

Nog interessanter wordt het als je in meer detail naar de meetresultaten kijkt. Het mooie is dat je die kunt vergelijken met de verkeersgeluidmetingen van het RIVM, dat de afgelopen 10 jaar geluid en luchtkwaliteit monitort bij een flat aan de overkant. Jan: ‘Onze collega’s hebben destijds handmatig elk kwartier het geluidniveau gemeten, ook ’s nachts. Als je hun grafieken vergelijkt met die van het RIVM, zie je terug dat de hoeveelheid verkeer nog op dezelfde manier over de dag verdeeld is.’

Meer verkeer, minder geluid

‘Toch is er een belangrijk verschil: in 1972 lag de piek tijdens de spits op zo’n 83 decibel, in 2010 was dat 75 decibel, oftewel 8 decibel minder. En dat terwijl er in de tussentijd zeker vijf keer zoveel voertuigen zijn gaan rijden. Op basis daarvan zou je juist een toename van zo’n 7 decibel verwachten. Het gemeten geluidniveau ligt dus bij elkaar ongeveer 15 decibel lager dan verwacht. Dat komt vooral doordat (vracht)verkeer nu minder geluid maakt en daar een van de stilste wegdektypen ligt.’

Bijdragen aan leefkwaliteit

‘Dat is een belangrijke conclusie. Mensen hebben vaak het idee dat geluidmaatregelen weinig effect hebben, maar de ontwikkelingen op het gebied van stillere voertuigen en wegdekken maken wel degelijk verschil. Stil asfalt, zoals tweelaags ZOAB, beperkt de hinder voor de bewoners van deze flats langs de A10 absoluut. Zo leveren wij met ons werk echt een bijdrage aan de leefkwaliteit. Daar word ik enthousiast van!’

grafieken geluidsniveau toen en nu