Ard Kuijpers staat voor een groep geïnteresseerden om kennis te delen

Kennis delen over geluid (18/50)

De kennis die we bij M+P opdoen over geluid, delen we graag met anderen. Adviseurs Ard Kuijpers en Suzanne Dijs vertellen enthousiast hoe zij dat elk op hun eigen manier invullen. ‘Het mooie is dat je kwartjes ziet vallen.’

Ard Kuijpers: ‘Als M+P-adviseurs verzamelen we continu nieuwe kennis over geluidsvraagstukken. Die kennis delen we graag met anderen, zodat we van elkaar kunnen leren. Onze onderzoeksresultaten presenteren we natuurlijk in rapporten. Maar we vinden het ook fijn om extra uitleg te geven. Vaak gaat dat heel natuurlijk als een geïnteresseerde klant een vraag stelt die verder gaat dan de concrete vraag van een adviesproject. Soms ontstaan zo kansen om ergens dieper op in te gaan. Zo heb ik bij vervoersbedrijven als NS, RET en HSL een soort masterclasses gegeven. Voor geluidsexperts, maar ook voor andere collega’s. Het mooie is dat je kwartjes ziet vallen, aan beide kanten van de tafel. Door de nieuwe inzichten ontstaan andere, interessante gesprekken en ideeën. En de samenwerking wordt gelijkwaardiger, meer als partners.’

Band met universiteiten

‘We vinden het ook belangrijk én leuk om contact te houden met universiteiten – bijvoorbeeld in Enschede en Eindhoven - om nieuwe kennis uit te wisselen en studenten te laten zien hoe hun pas opgedane kennis in de praktijk te brengen is. Ik heb bijvoorbeeld zelf voor masterstudenten wel eens een verhaal verteld over de rol van geluid bij het ontwerp van een weg of spoorweg. Dan ben je docent voor één dag. Ik ben gepromoveerd en vind het heel leuk om op die manier iets terug te doen voor de universiteit. Die band is nog steeds goed.’

Basis voor nieuwe collega’s

Suzanne Dijs: ‘Ik heb dit jaar voor het eerst een module gegeven van een cursus die ik zelf ook gevolgd heb toen ik 20 jaar geleden bij M+P binnenkwam. Het gaat om de post-hbo-opleiding Milieugeluid van PAO Techniek en Management. Zo’n cursus is een mooie manier om kennis op te doen. Dat is belangrijk omdat er eigenlijk geen echte vooropleiding is voor ons vak. Die behoefte merk ik nu ook bij nieuwe collega’s waarmee ik samenwerk. Doordat verschillende adviesbureaus de modules verzorgen, is het echt gericht op toepassing in de praktijk. M+P doet al jaren de module Bouw akoestische voorzieningen. Dat sluit mooi aan bij mijn eigen werk op het gebied van gebouw en omgeving.’

Eigen kennis opfrissen

‘Ik vond het fijn om als voorbereiding mijn eigen kennis weer eens op te frissen. Door corona had ik ook de rust om in de theorie te duiken. Aan de andere kant zorgde corona ervoor dat mijn deel van de cursus helemaal online moest. Dat was wel lastig, zeker omdat je met lang niet alle deelnemers interactie hebt. In de voorbereiding heb ik de cursus wel helemaal omgevormd naar blended learning. Achteraf kreeg ik ook te horen dat de deelnemers het prettig vonden dat er veel oefeningen bij zaten. Ik heb wel ideeën om die mix van leermanieren nog verder te verbeteren. Ik hoop dan ook dat er genoeg aanmeldingen blijven komen om de cursus jaarlijks te geven.’