metingen in het veld bij Lopik

Hoe M+P groot werd met de aanpak van industrielawaai (31/50)

Met de opkomst van geluidswetgeving kreeg M+P steeds meer grote opdrachten bij overheden. Met succes: onze “Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai” wordt bijvoorbeeld nog steeds gebruikt, vertelt oud-directeur Chris Nierop.

Sterke samenwerking

De kansen bij industrielawaai kwamen voort uit de samenwerking met ons Duitse moederbedrijf Müller-BBM, benadrukt Nierop. ‘Opeens bevond ik mij regelmatig in München. Het ministerie was op zoek naar een werkbaar rekenmodel en Müller had destijds al een soort basaal model. Wij etaleerden die kennis op (inter)nationale congressen en in vakbladen. Zo kwam het ministerie bij ons terecht. Er waren ook wel andere partijen met modellen, maar die hadden onder meer als nadeel dat de resultaten niet reproduceerbaar waren, omdat ze pretendeerden rekening te kunnen houden met verschillende weersomstandigheden. Müller had dat opgelost door de berekeningen altijd onder een “standaard” conditie uit te voeren, bijvoorbeeld met wind mee.’

Empirische aanpak

‘De opdracht werd gegund in samenwerking met LBP en TNO. LBP had veel meteorologische kennis, en TNO bracht de diepere wetenschap in. Samen werkten we toe naar een wereldwijd unieke methode voor een brede groep potentiële gebruikers. Daarvoor plaatsten we bij nacht en ontij enorme luidsprekers op verschillende hoogten in de zendmast van Lopik. In de omgeving deden we uitgebreide meetsessies naar bijvoorbeeld bodeminvloeden op geluidsuitbreiding. In die tijd nog met logge, loodzware meetinstrumenten en bandrecorders, zoals de Nagra. Vervolgens was het de kunst om uit die enorme verzameling gegevens de benodigde algoritmes af te leiden. Die empirische aanpak zit echt in het DNA van M+P.’

Oog voor werkbaarheid

‘De resultaten van onze experimenten brachten we naar buiten in een reeks publicaties. Dat mondde uit in de “Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1980”, die we in 1999 mochten herzien. Het bijzondere is dat de overheid dit model anno 2022 nog steeds gebruikt en zelfs breder inzet. Eigenlijk best vreemd, want de handleiding was vanwege de computermogelijkheden van destijds best eenvoudig. Maar daaruit blijkt wel de kracht van de pragmatische aanpak van M+P. Wij kiezen voor werkbaarheid en zorgen ervoor dat we niet doorschieten in lastig hanteerbare wetenschappelijke methoden.’

Enorm veel werk

‘Industrielawaai leverde ons enorm veel werk op. Zo onderzochten we de stedenbouwkundige invloed op de afscherming van industriegeluid in woonwijken. We voerden grootschalige zoneringsonderzoeken uit voor onder meer de havens Rotterdam en Amsterdam en vele provinciale en gemeentelijke industrieterreinen. Dan maten we bijvoorbeeld overdag het brongeluid van individuele installaties bij Shell en ’s avonds – met minder omgevingslawaai – het effect daarvan op woningen aan de overkant. Hiervoor gebruikten we zeer geavanceerde meettechnieken en speciaal daarvoor ontwikkelde richtmicrofoons. Daarmee werd industrielawaai in de jaren ‘80 en ‘90 de drager van het succes van M+P.’

meetopstelling met microfoon bij olieraffinaderij