Onze bijdragen

We dragen graag bij aan de ontwikkelingen in ons vakgebied. Je komt ons tegen op workshops, symposia, congressen, in de pers en in wetenschappelijke tijdschriften.

Actualisering emissiegetallen Reken- en meetvoorschrift wegverkeer

Auteur(s):
H.M. Peeters, W.J.A. van Vliet, P. van Beek
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2009)

Modelling of the sound emission of road vehicles and results of recent experiments

Auteur(s):
G.J. van Blokland, H.M. Peeters
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
Internoise nr. 895, Ottawa (CA) (2009)

Prediction of road texture influence on rolling resistance and tyre/road noise

Auteur(s):
S. Boere, I. Lopez, H. Nijmeijer, A. Kuijpers
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
Euronoise, Edinburgh (UK) (2009)

How to avoid the noise ceiling? Accommodating traffic growth by smooth and silent track

Auteur(s):
A.H.W.M. Kuijpers, W. Schwanen
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
Euronoise nr. 539, Edinburgh (UK) (2009)

Software speelt met geluidproductie wegdek

Auteur(s):
H.M. Peeters, W. Schwanen, A.H.W.M. Kuijpers
Jaar:
2009
Gepubliceerd in:
Land en Water, p. 79-81, BDU, Barneveld (2009)

Stille wegdekken: opbrengsten en kosten in het licht van actieplannen en beleid voor geluid

Auteur(s):
Jan Hooghwerff
Jaar:
2008
Gepubliceerd in:
Presentatie SilentRoads symposium 21 februari 2008

Kosteneffectiviteit stille wegdekken - Een must voor geluidbeleid

Auteur(s):
Jan Hooghwerff, Ronald van Loon
Jaar:
2008
Gepubliceerd in:
CROW-Infradagen 26 juni 2008

Integraal geluidsarm ontwerp in de procesindustrie (boek)

Auteur(s):
Robert Baars
Jaar:
2008
Gepubliceerd in:
Handleiding kostenefficient omgaan met geluid in de projecten, ISBN-13: 978-90-90-9020257-0, Kenniscentrum Geluid / DCMR Milieudienst Rijnmond, 320 pagina's

Integrated low-noise design in process industry

Auteur(s):
Robert Baars
Jaar:
2008
Gepubliceerd in:
Cost-efficient noise management in the engineering process, ISBN-13: 978-90-813225-1-5, Kenniscentrum Geluid / DCMR Milieudienst Rijnmond, 320 pagina's

Integraal geluidsarm ontwerp in de procesindustrie (artikel)

Auteur(s):
Robert Baars
Jaar:
2008
Gepubliceerd in:
NPT Procestechnologie , rubriek management, 2008/3, pag 24-26

Geluid als ontwerpcriterium bij process engineering

Auteur(s):
Robert Baars
Jaar:
2008
Gepubliceerd in:
NPT Procestechnologie, Uitgeverij Industriele Pers,2008/2 pag. 30-31

Een goed akoestisch pve: een must voor risicobeheersing

Auteur(s):
Theodoor Höngens
Jaar:
2008
Gepubliceerd in:
congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2008)

Pijlsnel railgeluid meten met het ARRoW systeem

Auteur(s):
A.H.W.M. Kuijpers, W. Schwanen
Jaar:
2008
Gepubliceerd in:
Geluidnieuws nr. 6, Utrecht (2008)

Geluidberekeningen van 30 km/h wegen, hoe doe je dat?

Auteur(s):
J. Hooghwerff, M. Eijbersen, R.C.L. van Loon
Jaar:
2008
Gepubliceerd in:
congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2008)

Stille wegdekken in kaart gebracht met de CPX-methode

Auteur(s):
R.C.L. van Loon
Jaar:
2008
Gepubliceerd in:
Geluidnieuws nr. 6, Utrecht (2008)

Gaan akoestische voorzieningen en bouwfysica samen?

Auteur(s):
C.J.M. Burgmeijer
Jaar:
2008
Gepubliceerd in:
congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2008)

Akoestische duurzaamheid stille wegdekken

Auteur(s):
H. Dijkink, P. Wilms, R.C.L. van Loon
Jaar:
2008
Gepubliceerd in:
Infradagen CROW, Delft (2008)

Substitutiemetingen in de industrie

Auteur(s):
R. Baars
Jaar:
2008
Gepubliceerd in:
Geluidnieuws nr. 6, Utrecht (2008)

Stille wegdekken

Auteur(s):
J. Groenendijk, R.C.L. van Loon, M. Eijbersen
Jaar:
2008
Gepubliceerd in:
Infradagen CROW, Delft (2008)

Aanlegverband speelt rol bij geluidemissie stenen weg

Auteur(s):
J. Hooghwerff, R.C.L. van Loon
Jaar:
2008
Gepubliceerd in:
Land en Water nr. 6/7, BDU, Barneveld (2008)

Akoestische duurzaamheid stille wegdekken (resultaat vijf jaar monitoring)

Auteur(s):
H. Dijkink, R.C.L. van Loon
Jaar:
2008
Gepubliceerd in:
Civiele Techniek nr. 2/3, Gorinchem (2008)

Geluid bij voegovergangen

Auteur(s):
N. Booij, R.C.L. van Loon
Jaar:
2008
Gepubliceerd in:
congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2008)

Exterior noise, grip and rolling resistance levels of C1, C2 and C3 tyres in relation to the tyre noise directive (EU directive 2001/43/EC) and consumer interests

Auteur(s):
D.F. de Graaff, G.J. van Blokland
Jaar:
2008
Gepubliceerd in:
Internoise, Istanbul (2008)

Effect van schermen: proefmetingen door IPL

Auteur(s):
C.C. Tollenaar, J. Hooghwerff
Jaar:
2008
Gepubliceerd in:
congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2008)

Meten en rekenen luchtkwaliteit: de ervaringen na ruim een jaar

Auteur(s):
I. Verstappen, J. Hooghwerff
Jaar:
2008
Gepubliceerd in:
Tijdschrift Lucht nr. 3, p. 19-22, SDU, Den Haag (2008)