Boeing 737 Maarten Meeuwes

Geluidmetingen aan nieuwe Airbus A321neo

Begin januari 2024 vertrok de eerste nieuwe Airbus A321neo van Transavia vanaf Schiphol als commerciële vlucht. Daarmee start een grootschalige vervanging van de narrowbody vloot van meer dan 100 Transavia- en KLM-vliegtuigen. En dat betekent bij elke vlucht minder CO2-emissie en minder geluid.

Transavia bron Reismedia

Vanuit M+P zijn we erg geïnteresseerd in alles wat met geluid van infrastructuur te maken heeft: de techniek, de mogelijkheden om de bron aan te pakken en ook de impact op de omgeving en de gezondheid van omwonenden. In de afgelopen jaren meten we – voor eigen onderzoek – op twee locaties in de omgeving van Schiphol het geluid van vliegtuigen. Eén in de buurt van de Kaagbaan en een continue meetpost pal onder de Aalsmeerbaan, op het dak van ons kantoor in Aalsmeer. Door zowel langdurige als gedetailleerde (spectrale) metingen te koppelen aan de vliegtuiginformatie kunnen we allerlei vragen op basis van metingen onderzoeken en beantwoorden.

Een voorbeeld: wat betekent de vlootvernieuwing voor het typische overvlieggeluid bij het starten en landen? Als we kijken naar de metingen onder de vliegroute van de Aalsmeerbaan, dan zien we voor het nieuwe A321 neo vliegtuigtype, waarmee bij zowel KLM als Transavia grootschalig gevlogen gaat worden, tijdens het opstijgen circa 4 dB lagere SEL-niveau’s ten opzichte van het huidige type waarmee Transavia vliegt, de Boeing 737-800. Bij het landen is de A321 neo circa 1,5 dB stiller. 

Metingen Boeing 737
Metingen A321 Neo

De gevonden inzichten passen in het beeld van eerdere metingen die we afgelopen jaren in de buurt van de Kaagbaan hebben gedaan. Onderstaande figuur laat het effect zien van de vergelijking van de oudere Airbus A330-300 en Boeing 737-800 door de nieuwe A350 (opvolger van de A330-300) en A321/A320 neo (opvolger van 737-800). Bij de vergelijking moet je rekening houden dat de opvolgers van bepaalde typen niet even groot zijn. Zo is de Airbus A321 neo groter dan de huidige Boeing 737-800. Reducties van het SEL-niveau per passage van het opstijggeluid tot circa 5 dB zijn realistisch. Aan de andere kant: significant lagere SEL-niveau’s betekenen niet automatisch (evenveel) minder hinder. Het karakter van het geluid speelt ook een rol. Omwonenden melden bijvoorbeeld een tonaal geluid bij passages met de nieuwe toestellen (fluittoon). Het zou interessant zijn om de spectra van de passage daarop te onderzoeken om de oorzaak daarvan te achterhalen.

Metingen startende toestellen Kaagbaan

De SEL-waarde (Sound Exposure Level) is de meest gebruikte maatstaf voor het meten van individuele vliegtuig passages. De SEL normaliseert de duur van elke vliegtuigpassages tot één seconde, hierdoor is het mogelijk vergelijkingen te maken tussen verschillende vliegtuigpassages met een verschillende passagetijd.

Verschillen in gemeten niveau's tussen starts (take-offs) en landingen en tussen de Kaagbaan en Aalsmeerbaan zijn te wijten aan de positie van de meetstations ten opzichte van de vliegpaden. Landende vliegtuigen voor de Aalsmeerbaan komen recht over het meetstation waar de vertrekkende vliegtuigen op 200 á 300 meter afstand voorbij vliegen. Bij de Kaagbaan is er een laterale afstand tussen de vliegpaden en het meetstation. Daarom doen we de vergelijkingen per meetlocatie en mengen we de metingen van verschillende situaties niet.

Uit de metingen blijkt dat vlootvernieuwing een belangrijke bijdrage kan leveren aan het geluid rond luchthavens. In hoeverre de geluidreductie ten goede komt van de omgeving en de hindersituatie rond de luchthaven beïnvloedt hangt af van veel andere parameters, zoals de hoeveelheid passages, het moment van de dag waarop ze plaatshebben en andere bronnen die relevant zijn voor de hinder in de omgeving.