CPX voorjaar

Het meetseizoen is weer begonnen

Het winterweer van een aantal weken geleden werd in hoog tempo ingeruild voor droog lenteweer. Dat betekent dat we bij M+P eerder dan anders konden starten met de geluidmetingen aan wegverhardingen.

M+P voert al sinds jaar en dag metingen uit om de geluideigenschappen van wegdekken te bepalen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ISO-gestandaardiseerde SPB- en CPX-methode (ISO 11819-1 en ISO 11819-2). Deze metingen worden voor diverse doeleinden gebruikt, zoals:

  • Vaststellen van de wegdekcorrectie. Deze correctie wordt gebruikt in akoestische onderzoeken voor wegverkeer.
  • Toetsing aan de geluideisen in het bestek.
  • Onderzoek naar de ontwikkeling van geluideigenschappen in de tijd.
  • Metingen om de ontwikkeling van nieuwe (stille) wegdekproducten te ondersteunen. De laatste tijd is dat vaak voor producten met circulair asfalt.

Omdat de meetresultaten vaak gebruikt worden voor toetsing aan contracteisen of onderdeel zijn in akoestische onderzoeken, is de nauwkeurigheid van het meetresultaat belangrijk. We besteden daarom veel tijd en aandacht aan de kwaliteit van onze meetketen.

Voor onze metingen gebruiken we alleen gekalibreerde meetapparatuur. Bij de CPX-methode zijn de meetbanden een belangrijk onderdeel van de meetketen. Om de akoestische kwaliteit van de meetbanden te waarborgen, worden deze bewaard onder geconditioneerde omstandigheden volgens de daarvoor opgestelde richtlijnen. Onze meetbanden worden meerdere keren per jaar gecontroleerd op de juiste rubberhardheid.

Afgelopen najaar heeft M+P met twee SPB- en twee CPX-systemen deelgenomen aan het ringonderzoek, geïnitieerd door het CROW Platform Wegmetingen. Alle meetsystemen die M+P inzet voor de metingen voldoen aan de eisen uit het protocol en hebben een CROW-certificaat.