Geluidregister model Duivendrecht

Bouw GeluidRegister2-software van start

Deze zomer zijn we van start gegaan met een uitdagend nieuw project. Samen met InTraffic en Ordina bouwen we 'Geluidregister 2': de software-applicatie waarmee iedereen inzicht kan krijgen in de geluidproductieplafonds op het spoor, via de website www.geluidregisterspoor.nl. ProRail gaat GeluidRegister 2 gebruiken om de geluidcapaciteit (de geluidproductieplafonds) op het spoorwegnet te managen. Omdat de huidige GeluidRegister-software technisch en functioneel verouderd is, heeft ProRail besloten om een compleet nieuwe applicatie te laten bouwen. Daarmee zijn ze ook goed voorbereid voor de komst van de nieuwe Omgevingswet. 

In dit project is M+P verantwoordelijk voor het bouwen van de rekenmodule: het hart van de applicatie waarmee de geluidproducties op de zogenaamde referentiepunten wordt berekend. Hierbij komen twee specialismen van ons goed van pas. We zijn van oudsher natuurlijk bekend met de rekenmethoden voor spoorgeluid en het maken van geluidmodellen. Maar daarnaast, en dat is misschien minder bekend, zijn we de afgelopen tien jaar flink gegroeid en geprofessionaliseerd als ontwikkelaar van maatwerksoftware. In dit project komen beide competenties mooi samen. 

We werken in dit project nauw samen met twee ervaren ICT-partners: InTraffic en Ordina. Ordina bouwt de GIS omgeving waarmee het Geluidregister kan worden bewerkt en waarin de rekenresultaten worden gepresenteerd en gepubliceerd. InTraffic is de hoofdaannemer en neemt de integratie, projectmanagement en testen voor haar rekening. Hiermee hebben we 'the best of three worlds' verzameld in het ontwikkelteam.