A15 en Betuweroute

Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet in consultatie

Met het Aanvullingsspoor geluid – Aanvullingswet, Aanvullingsbesluit en Aanvullingsregeling geluid – worden vernieuwde geluidregels voor wegen, spoorwegen en industrieterreinen en voor het toelaten van geluidgevoelige gebouwen nabij die geluidbronnen toegevoegd aan het stelsel van de Omgevingswet. De aanvullingsregeling is het sluitstuk van het aanvullingsspoor geluid. De Aanvullingswet is op 9 maart 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. Het Aanvullingsbesluit geluid ligt momenteel voor advies bij de Raad van State. De Aanvullingsregeling geluid bevat de praktische regels om de instrumenten zoals opgenomen in de wet en het besluit te kunnen uitvoeren. Veel onderdelen van de regeling zijn bekend: het zijn de reken- en meetvoorschriften voor geluid in een nieuw jasje. Maar er zijn ook genoeg nieuwe onderdelen, omdat de Omgevingswet nieuwe instrumenten kent. Denk hierbij aan de GPP-systematiek voor provinciale wegen en industrieterreinen, de monitoring van geluid van gemeentewegen via de basisgeluidemissie, het geluidsaandachtsgebied, gezamenlijk en cumulatief geluid, etc. Je moet er wel even voor gaan zitten, want het totale pakket beslaat 470 pagina's. Dat komt ook doordat de regeling 'geconsolideerd' is in de Omgevingsregeling, wat betekent dat de nieuwe artikelen opgenomen zijn tussen allerlei andere hoofdstukken en milieuthema's in de Omgevingsregeling.

Als M+P hebben we bijgedragen aan het maken van deze regeling, samen met deskundige wetgevingsjuristen van de ministeries van IenW en BZK en geluidexperts van het RIVM en Peutz. Het resultaat en de informatie over hoe je je reactie kwijt kunt, kun je vinden op www.internetconsultatie.nl/aanvullingsregeling_geluid_omgevingswet