Trein canada

BAP Acoustics gebruikt ARRoW voor inspectie van spoorkwaliteit

Canada is, na China en Nederland, het derde land waar ARRoW gebruikt wordt. BAP Acoustics, een akoestisch adviesbureau uit Vancouver heeft RailInspector (de ARRoW analyse- en presentatiesoftware) aangeschaft en in gebruik genomen om de toestand van een lokaal spoor in kaart te brengen en zo het onderhoud van het spoor te kunnen verbeteren.

Geluidmetingen met ARRoW geven veel inzicht in de toestand van het spoor. Als het spoor in slechte conditie of beschadigd is, heeft dit direct effect op de hoeveelheid geluid die er dichtbij de wielen wordt gemeten. RailInspector geeft niet alleen inzicht in het railruwheidsniveau van het spoor maar kan ook een analyse maken van locaties waar een ‘noise event’ optreedt: locaties waar het geluidniveau snel toe- of afneemt.

Juist deze feature was erg nuttig voor BAP Acoustics. Met de uitkomst van de ‘noise event’ analyse is het spoor op een aantal locaties geïnspecteerd. De inspectie ter plaatse bevestigde de resultaten van de ARRoW-metingen, namelijk dat er op die plekken afwijkingen op de spoorstaaf aanwezig waren. Door de vooranalyse met ARRoW werden deze inspecties veel doeltreffender en efficiënter uitgevoerd dan voorheen mogelijk was.

De resultaten worden gebruikt om het onderhoud van de baan in te gaan plannen. Daarna is het de bedoeling om nogmaals de ARRoW-geluidmetingen uit te voeren om vast te stellen wat het effect is geweest van het uitgevoerde onderhoud op de toestand van het spoor. Het uiteindelijke doel is om tot een systeem te komen waarin ARRoW en RailInspector worden gebruikt om te bepalen wanneer en waar onderhoud nodig is voordat het tot beschadigingen leidt in het spoor. Onze adviseurs hebben BAP Acoustics geadviseerd hoe een dergelijk systeem kan worden opgezet. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet om dit systeem in de praktijk te brengen.