Geluidmetingen Zuiderbrug

Experimenten met diffractoren op de Zuiderbrug bij Venlo

Gemeente Venlo zoekt naar maatregelen om het geluid van de A73 in de wijk Meulenveld verder te reduceren. Wij voeren in opdracht van gemeente Venlo een onderzoek uit naar het effect van het plaatsen van diffractoren op het geluidscherm op de Zuiderbrug bij Venlo.

In de afgelopen jaren hebben wij al verschillende onderzoeken uitgevoerd aan diffractoren. Een diffractor is een metalen bak met sleuven, een innovatie van 4Silence. Deze sleuven zorgen ervoor dat het geluid in verticale richting wordt afgebogen. Hierdoor zal het geluidniveau naast de weg lager worden. Uit deze onderzoeken is gebleken dat de diffractor voor een significante geluidreductie kan zorgen, ook in combinatie met andere afschermende maatregelen. Het experiment op de Zuiderbrug is de eerste keer dat het concept in de praktijk wordt getest bovenop een geluidscherm. Voor het onderzoek is het een uitdaging om bij deze complexe en hooggelegen geluidbron de werking van de maatregelen te bepalen. 

Voor deze experimenten maken we gebruik van ons geavanceerde "Lean and Smart Sensor Network" (LSSN). Met dit LSSN-systeem kunnen we data verzamelen van verschillende meetsensoren. Het systeem is flexibel opgebouwd met modules voor data-acquisitie, data-overdracht, opslag en uiteindelijk analyse.

We meten continu het geluid van de A73 en de weersomstandigheden voor een periode van circa drie maanden op meerdere posities in de nabijheid van de weg. In de eerste weken wordt de nulsituatie vastgelegd, hierbij zijn er nog geen diffractoren aangebracht. Daarna worden de diffractoren op de brug geplaatst en wordt opnieuw gemeten. Met hulp van geavanceerde data-analyse kan het effect van de diffractoren worden bepaald voor verschillende situaties.