Windmolenpark

Nieuwe windgegevens voor het berekenen van geluid van windturbines beschikbaar

Vanaf vandaag - 12 november 2018 - zijn de nieuwe windgegevens voor de berekening van de geluidsbelasting van windturbines beschikbaar op onze website. De windgegevens zijn nodig bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het in werking hebben van één of meer windturbines.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oude dataset is dat nu ook winddata is ontsloten voor hoogtes van meer dan 120 meter. Voorheen werd de windverdeling op grote hoogte berekend op basis van extrapolatie. De nieuwe gegevens geven een nauwkeurig beeld van de windverdeling in heel Nederland op hoogtes tot 260 meter. 

U kunt de rekentool hier raadplegen.