Kennissymposium Heijmans

Meer met minder - duurzame stille wegdekken

Heijmans organiseert jaarlijks een kennissymposium. Op 13 februari 2014 over Stille wegdekken: “een winters dilemma: geluidreductie of duurzaamheid”. Over belangstelling hoefden ze niet te klagen. Het auditorium met 150 stoelen zat bomvol. M+P leverde bijdragen over het nut van een omgevingsgerichte benadering van het effect van stille wegdekken (door Jan Hooghwerff) en over de ontwikkelingen in de regelgeving (Ronald van Loon). Veel interesse was er voor innovaties rond stille wegdekken. Ook veel behoefte aan stille wegdekken met een lange levensduur en lage (meer)kosten. En dat kan met de ontwikkeling van SMA-achtige wegdektypen.

Jan Hooghwerff hield een pleidooi voor het (breed) toepassen van 'duurzame SMA-wegdekken'. Dat zijn geoptimaliseerde SMA-wegdekken, die daarmee zowel goed aansluiten bij de (positieve) ervaring van de wegbeheerders als dat ze een geluidreductie hebben van tussen 1 en 3 dB. Dit maakt het ideale wegdektypen om breder toe te passen, bijvoorbeeld in de uitwerking van doelstellingen in een Actieplan Geluid.

Ten onrechte wordt vaak gedacht dat een stil wegdek pas iets voorstelt als de geluidreductie ergens tussen de 3 en 5 dB ligt. Soms is zo'n hogere geluidreductie nodig, omdat het bijvoorbeeld de meest kosteneffectieve oplossing is om aan 'wettelijke eisen' te voldoen. Maar voor breder geluidbeleid is vaak de keuze voor een robuuster mengsel verstandiger. Daartegen is vanuit beheer en onderhoud nauwelijks bezwaar, terwijl ook de (meer)kosten gering zijn. Een gevolg is dat met eenzelfde budget voor het toepassen van stille wegdekken een veel groter deel van het wegennet stiller gemaakt kan worden. Vanuit het gegeven dat ook bij lagere geluidklassen (ernstig) gehinderden zijn, is het eenvoudig aan te tonen dat het totale effect op het terugdringen van gehinderden veel groter is dan bij het zeer lokaal toepassen van (duurdere) stille wegdekken met een hoge geluidreductie.

Ronald van Loon vertelde hoe het geluideffect van een stil wegdek vastgesteld wordt voor berekeningen met het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Dit voorschrift is in 2012 grondig herzien, met name voor de methode waarop het wegdekeffect (Cwegdek) wordt bepaald. Tegenwoordig wordt ook de afname van de geluidreductie in de tijd verwerkt in de waarde van het wegdekeffect. De nieuwe getallen hebben ook hun uitwerking op de geluideisen in bestekken. Van Loon lichtte toe hoe de nieuwe getallen geinterpeteerd moeten worden in een bestek waar een stil wegdek wordt gevraagd.