CO2-Prestatieladder

M+P raadgevende ingenieurs is gecertificeerd voor het hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder (trede 5). Daar zijn we trots op. Hiermee laten we zien dat we als bedrijf bewust omgaan met de uitstoot van CO2 en dat we daar als organisatie op sturen.

M+P niveau 5 op de CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

De ladder is een concrete uitwerking van het streven naar één helder en toegankelijk instrumentarium voor duurzaamheid bij het gunnen van opdrachten. Het instrument wordt gebruikt bij veelal complexe aanbestedingen. Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt namelijk beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces. Het resultaat is weergegeven op het certificaat, voor M+P: trede 5.

Hoe M+P raadgevende ingenieurs invulling geeft aan haar verplichtingen in het kader van de CO2 Prestatieladder, kunt u lezen in de onderstaande documenten.

Transparantie

M+P communiceert transparant over alle zaken aangaande de CO2-Prestatieladder zowel intern, als extern via de website.

Doelstellingen en voortgang

Inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. M+P heeft zowel voor het eigen bedrijf als voor de keten waarin zij opereert reductiedoelstellingen opgesteld.

  Participatie

  M+P neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in haar sector en/of daarbuiten.

   Downloads

   Een samenvatting van de actuele zaken is terug te lezen in de voortgangsrapportage 2023. De volledige historie van de documenten vindt u in het archief.

    Ketenanalyse

    In 2023 is een nieuwe ketenanalyse gemaakt. M+P onderzocht waar verdere reductie mogelijk is ten aan zien van het woon-werkverkeer. De ketenanalyse is te downloaden van de website van SKAO.