Judith
Doorschot
Senior adviseur

'Geluidhinder is geen luxeprobleem, maar een zaak waar veel mensen serieuze klachten van ondervinden.'

Het interessante van werken bij M+P is dat je hier een bijdrage kunt leveren aan concrete oplossingen. Het zwaartepunt ligt daarbij voor mij op de thema’s weg- en railverkeerslawaai, maar ik maak graag uitstapjes naar andere disciplines in de akoestiek.

Ik hou ervan om daarbij verder te kijken dan alleen de techniek. Juist in beleid en wetgeving worden de stappen gezet die het verschil maken in de praktijk. Een maatregel wordt bijvoorbeeld vaak pas breed toegepast als er een wet is die dat voorschrijft. Een bijzondere belangstelling heb ik daarom voor het thema wetgeving. Het doorgronden van wetsteksten is een ingewikkelde maar leuke puzzel om je tanden in te zetten.