Thermografisch

Thermografisch onderzoek geeft snel inzicht in thermische prestaties

Tom Bouwhuis: "Thermografisch onderzoek met een warmtebeeldcamera maakt het mogelijk om snel inzicht te krijgen in de thermische prestaties van bouwelementen en zelfs hele gebouwdelen, zonder dat hiervoor destructief onderzoek noodzakelijk is."

Een thermografische inspectie wordt gebruikt voor:

  • het vaststellen van het warmteverlies van een gebouw;
  • het vaststellen van de kwaliteit van het (op)geleverde werk;
  • het diagnosticeren van een specifiek probleem (koude, tocht, vocht/lekkage).

De voordelen van thermografisch onderzoek zijn:

  • het wordt uitgevoerd zonder schade aan het gebouw aan te brengen (geen hak- en breekwerk);
  • het geeft snel een compleet beeld van het gebouw, waarbij inzicht wordt verkregen in de grootte van het probleem (lokaal?, systematisch terugkerend?);
  • het kan dienen als bewijs om aannemers op hun geleverde kwaliteit aan te spreken.

Wij voeren het onderzoek uit volgens NEN-EN 13187:1998. Deze norm is voorgeschreven door BREEAM-NL.